САЛБАР ЗӨВЛӨЛҮҮДИЙГ ХУРАЛДУУЛЛАА

418888937_1530771877703500_2496447676032829954_n.jpg

Онцгой байдлын газрын салбар зөвлөл болох Бүтээмжийн зөвлөл, Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл, Гэр бүлийн зөвлөл, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөл, Биеийн тамир спортын зөвлөл, Ахлагчийн зөвлөл, Өмч хамгаалах зөвлөл, Ёс зүйн албаны зөвлөл, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын шалтгааныг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комиссыг хуралдуулан 2024 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж батлууллаа. Онцгой байдлын газар нь 2024 онд Онцгой байдлын газрын хамтын ажиллагааг сайжруулж, салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.

scroll to top