АЛБА ХААГЧДЫН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛЛАА

DSC_2426-Medium.jpg

Онцгой байдлын газрын дарга, дэд хурандаа Д. Одонбаяр тус газрын бүтцийн нэгжийн дарга, мэргэжилтнүүдийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталлаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газраас 2024 онд “Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын харилцан ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулах. Техник, тоног төхөөрөмж, хувцас хэрэгслийн хадгалалт, ашиглалтыг сайжруулж, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх. Онцгой байдлын байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүний нөхөн хангалт, ур чадварыг нэмэгдүүлэх” зорилт дэвшүүлсэн бол Онцгой байдлын газраас Онцгой байдлын газрын хамтын ажиллагааг сайжруулж, салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилтыг дэвшүүлэн ажиллах юм.

scroll to top