АЛБА ХААГЧИД СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

DSC_1777-Medium.jpg

Аймгийн засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Бүзмаа “Хөгжлийн бэрхшээл, ойлголт, хандлага” сэдвээр алба хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтаар алба хаагчдад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хандах хандлага, хууль эрх зүйн орчин, сонсголын бэрхшээлтэй иргэдтэй дохионы үсэг ашиглан өөрийгөө танилцуулах чадвар эзэмшүүллээ

scroll to top