АЛБА ХААГЧДАД ТҮЛШНИЙ МОД ШИЙДВЭРЛЭЖ ӨГӨВ

DSC_0152-Medium.jpg

Онцгой байдлын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах ажлын хүрээнд хүйтний улирал ирж байгаатай холбогдуулан алба хаагчдад өнөтэй өвөлжихөд дэмжлэг үзүүлж гэр хороололд амьдардаг нийт 10 алба хаагчдад 2022 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр тус бүр 2м3 түлшний модыг байгууллагын зүгээс шийдвэрлэлээ

scroll to top