ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

5.jpg

Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр, Хархорин, Хужирт сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг дулаан үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудад Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай, Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Эрчим хүчний тухай, гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм, галын аюулгүй байдлын норм, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах хяналт шалгалтыг  энэ сарын 07-ний өдрөөс 27-ний өдрүүдэд зохион байгуулна.

scroll to top