ТӨГРӨГ СУМАНД ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

DSC_0034-Medium.jpg

Төгрөг сум нь газар хөдлөлтийн идэвхтэй, мал амьтны гоц халдварт өвчний голомттой бүс нутагт оршдог юм. Сумын онцлогт тохируулан эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг гамшгийн төрөл тус бүрээр хийж, эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулахад гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн 66 ажилтан алба хаагчид хамрагдсан.

Сургалтаар гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам, зааврын талаар зөвлөгөө өгч болзошгүй гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх эрсдэлийг тооцох арга аргачлалыг 4 бүлэгт хувиарлан бүлгээр ажиллуулж мэдлэг дадлага олголоо

scroll to top