БАНК САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАЛАА

281378030_1171708886948012_5515343062242518078_n.jpg

Өвөрхангай аймгийн онц чухал объектуудад  5 дугаар сарын төлөвлөгөөний дагуу гамшгаас хамгаалах тархалтын сургуулийг  зохион байгууллалаа.

Сургалтаар Арвайхээр сумын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг Хас банк, Төрийн банк, Монгол банк, Голомт, ХААН банк санхүүгийн байгууллагын нийт 62 ажилтан албан хаагчдад байгууллагын галын аюулгүй байдал, Зөв дадлыг хэвшүүлье сэдэвт танхимын сургалт зохион байгуулж мэдлэг чадвар эзэмшүүлсэн

мөн аливаа гамшиг ослын үед өөрийгөө болон бусдыг аврах ажиллагааны дадлага сургуулийг ажилтан албан хаагчтай хамтран зохион байгуулсан. scroll to top