ГАМШГААС ХАМГААЛАХ МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

279238815_683047022963373_7442297615715451079_n.jpg

 Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүнд мэргэжлийн ангийн чиг үүрэг, үйл ажиллагаа байгууллагын чадавхийн эрсдэлийн үнэлгээний аргачилал болон гамшгаас хамгаалах хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтад гамшгаас хамгаалах алба мэргэжлийн ангийн нийт 18 удирдах бүрэлдэхүүнд гамшгаас хамгаалах чиглэлээр мэдээлэл олгож, мэргэжил арга зүй,  гамшгийн нөхцөл байдлын үед ажиллах мэргэжлийн байгууллагуудын уялдааг сайжруулах, бэлтгэл бэлэн байдлыг дээшлүүлж ажиллах талаар үүрэг чиглэл өглөө

scroll to top