СУРАГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГЧ НАРЫН ОРОЛЦОО СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

278480834_727671024906710_1109373692743170744_n.jpg

Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтнуудад  2022 оны 04 дүгээр сарын 22-ний өдөр Боловсрол шинжлэх ухааны газартай хамтран  “Зөвийг хэвшүүлье” аяны хүрээнд  гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх 4 цагийн  сургалт зохион байгууллалаа. 

Сургалтаар сургуулийн сурагчдыг гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, эцэг эх асран хамгаалагчдын үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлж зөв дадлыг хэвшүүлснээр аливаа гамшиг ослоос өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах мэдлэг дадлагатай болгоход  багш сурган хүмүүжүүлэгч нарын үүрэг оролцоо маш чухал үүрэг гүйцэтгэдгийг онцлон чиглэл өгч ажиллалаа. 

scroll to top