ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

DSC_7031-Medium-1.jpg

Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүнд 2022 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр нийт 25 ажилтан, алба хаагч сургалтанд хамрагдаж мэдлэг чадвар эзэмшсэн.

Сургалтыг Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлтийг боловсруулах арга зүй, гамшгийн нөхцөл байдлын үед ажиллах мэргэжлийн байгууллагуудын уялдааг хангах, эрх зүйн зохицуулалт сэдвээр 2 цагийн сургалтыг Онцгой байдлын газрын сургалтын танхимд зохион байгууллаа

scroll to top