ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

275276242_598785028473669_1550551267034947175_n.jpg

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжийн хүрээнд Эрүүл мэндийн барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон  галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг аймгийн хэмжээнд 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 03 дугаар сарын 15-ний хооронд зохион байгуулагдана 

scroll to top