“ХОТУУДЫН ГАМШГИЙН ТЭСВЭРЛЭХ ЧАДАВХЫГ ОНООНЫ АРГААР ҮНЭЛЭХ” АРГАЧЛАЛЫН ДАГУУ ХИЙХ ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

DSC_6421-Small.jpg

НҮБ-ын “Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй хотыг бий болгох нь” санаачилгын хүрээнд “Хотуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадавхын онооны аргаар үнэлэх” аргачлалын дагуу Онцгой байдлын ерөнхий газраас ерөнхий үнэлгээ хийх сургалт дадлагыг 21 аймгийн хэмжээнд цахимаар удирдан зохион байгуулж байна. Уг сургалт 2022 оны 03 дугаар сарын 09, 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана

scroll to top