УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

274614825_766362814333969_144353161058589856_n.jpg

Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газраас Олон Улсын Иргэний хамгаалалтын өдрийг тохиолдууан 19 сумын засаг дарга, Тамгын дарга нарт Гамшгаас хамгаалах хууль, Гамшгаас хамгаалах менежмент, Гамшгийн эрсдэлийн удирдлага хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах заавар гэсэн сэдвээр 38 удирдах бүрэлдэхүүнд 6 цагийн сургалт зохион байгууллалаа

scroll to top