ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН 95 ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

DSC_6151-Small.jpg

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, төрийн хяналт шалгалтын тухай, Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль тогтоомж, гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм, галын аюулгүй байдлын стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн шалгалтыг 2022 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 25-ний өдрүүдэд Өвөрхангай аймгийн  95 барилга байгууламжид  зохион байгуулна.

       Тус арга хэмжээг Арвайхээр сумын ЗДТГ, Аймгийн Онцгой байдлын газар, Цагдаагийн газар, мэргэжлийн хяналтын газар, орон сууц өмчлөгчдийн холбоо зэрэг байгууллагууд хамтарч орон сууцны барилга байгууламжид үзлэг шалгалт хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмээг авч хэрэгжүүлэх юм. Хамтрагч байгууллагуудад үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа

scroll to top