БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ ДАДЛАГЫГ ХӨТӨЛБӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

259962789_1585554688457694_1951545671942041523_n-scaled.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/308 дугаар тушаалаар батлагдсан Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах журмын дагуу Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ний өдрийн А/08 дугаар тушаалын дагуу бие бүрэлдэхүүний сургалтын 2 дахь шатны сургалтыг 09 дүгээр сарын 15-ний өдрөөс хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдаж байна. Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу Англи хэлний сургалтыг мэргэжлийн багшаар 7 хоногийн даваа, пүрэв гаригуудад 4 цагийн багтаамжтайгаар нийт 35 цагийн сургалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top