ХҮЙТНИЙ УЛИРЛЫН ХУВЦСАНД ШИЛЖҮҮЛЭВ

1.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 19-ний  өдрийн А/231, Онцгой байдлын байгууллагын Өмнөд бүсийн төвийн захирагчийн 2021 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/05, Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн “Хүйтний улирлын хувцсанд шилжүүлж, жагсаалын үзлэг зохион байгуулах тухай” А/53 дугаар тушаалуудын хэрэгжилтийг хангуулж Онцгой байдлын газар, Гал түймэр унтраах, аврах 12 дугаар анги, Эрэн хайх аврах салбар, Хужирт сум дахь Эрэн хайх аврах бүлэг, Хархорин сум дахь Онцгой байдлын хэлтэс, Гал түймэр унтраах, аврах 45 дугаар анги, Улсын нөөцийн салбарын алба хаагчдыг 2021 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр хүйтний улирлын хувцаснд шилжүүлж, хувцасны үзлэг зохион байгуулж үүрэг, чиглэл өглөө

scroll to top