КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ХОЁР ДАХЬ ӨДРӨӨ ДАДЛАГА СУРГУУЛИАР ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

244469817_378259973957364_3595054201499146946_n.jpg

Өвөрхангай аймагт зохион байгуулагдаж буй Гамшгаас хамгаалах Команд штабын сургууль нь хоёр дахь өдрөө үргэлжилж байна.

Тус өдрийн сургалтаар аймаг, сумын Онцгой комиссын удирдах бүрэлдэхүүн штабын дадлага сургуульд хамрагдаж тухайн аймгийн нутаг дэвсгэрт хүчтэй газар хөдлөлт болсон үеийн удирдлагын хариу арга хэмжээ, шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжлийн анги, албадын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл, бэлэн байдлын төлөвлөгөөг тодотгох, өгөгдсөн цагийн байдлын дагуу бүлгээр ажлын шийдвэрийн зураг дээр ажиллах дадлагаар үргэлжилж байна.

scroll to top