АЙМГИЙН “ОНЦГОЙ КОМИСС”-Т НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ТЕХНИК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

3.jpg

Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга И.Ишдорж аймгийн Онцгой комиссын үйл ажиллагаанд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг гардуулан өглөө. Болзошгүй гамшиг осол, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал, Коронавируст “COVID-19”-аас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх, эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн хөдөлгөөнт хяналтын цэг 2 ширхэг, өнгөт принтер 1, иж бүрэн суурин компьютер, гал түймэр унтраах автомашины 6 ширхэг аккумулятор бүхий нийт 25.000.000.00 /хорин таван сая төгрөг/-ийн эд зүйлсийг гардуулан өгч алба хаагчдад амжилт хүслээ

scroll to top