ДУЛААНЫ УЛИРЛЫН ХУВЦСАНД ШИЛЖҮҮЛЖ ХУВЦАСНЫ БОЛОН ЖАГСААЛЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

DSC_9456.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн  А/83, Онцгой байдлын байдлын байгууллагын Өмнөд бүсийн төвийн захирагчийн 2021оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн  А/01, Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын А/20 дугаар тушаалын дагуу Онцгой байдлын газар, Хархорин сум дахь Онцгой байдлын хэлтэс, Хужирт сум дахь эрэн хайх аврах бүлгийн бие бүрэлдэхүүний дулааны улирлын хувцсанд шилжүүлж хувцасны болон жагсаалын үзлэг шалгалт зохион байгууллаа.

scroll to top