ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЛЭЭ

20201020_151229-Small.jpg

Монгол Улсын шадар сайдын 125 дугаар тушаалаар баталсан Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх зааврын дагуу 2020 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр 1 дүгээр  цэцэрлэгийн барилга байгууламжид гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийлээ.

Тус цэцэрлэгт гамшгийн төрөл тус бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ хийж дунд болон өндөр эрсдэлтэй гарсан аюулд эрсдэлийг бууруулах, бага эрсдэлийн түвшинд шилжүүлэх урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, хор уршгийг арилгах,  төлөвлөгөө боловсруулж мэргэжил арга зүйгээр ханган 3 цагийн сургалтанд 15 багш ажилтан албан хаагч хамрагдсан.

scroll to top