АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

20200915_105518.jpg

Өвөрхангай аймгийн 5-р багт үйл ажиллагаа явуулж буй Петровис ХХК-ийн 15 ажилтан албан хаагчдад  2020 оны 9 дүгээр сарын 15-ний өдөр Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, Байгууллагын галын аюулгүй байдал сэдвээр 1:30 цагийн сургалт зохион байгууллаа.

scroll to top