“НООС ИРЭЭДҮЙ” ХУВЬЦААТ КАМПАНИЙН АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

20200909_121110-Small.jpg

Өвөрхангай аймгийн “Ноос Ирээдүй” хувьцаат кампанийн ажилтан албан хаагчдад Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал, Байгууллагын галын аюулгүй байдал, Эмнэлгийн анхны тусламж сэдвээр 3 цагийн сургалт, дадлагыг нийт 115 ажилтан албан хаагчдад зохион байгууллаа. 

Сургалтад оролцогчдод гал түймэр, ахуйн ослоос урьдчилан сэргийлэх гарын авлага боршурыг 230 ширхгийг тарааж байгууллагын дарга болон хөдөлмөрийн  аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтнээр  баталгааны хуудсыг баталгаажуулан ажиллалаа

scroll to top