WHAT3WORDS БУЮУ 3 ҮГТ ХАЯГ БАЙРШЛЫН СИСТЕМИЙГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА НЭВТРҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

PRC_80762446.jpg

Гамшгийн шуурхай удирдалгын газраас зохион байгуулсан “What3Words” системийг ашиглан дуудлагаар ирүүлсэн 3 үгээр хэрхэн байршлыг тогтоож ажиллах талаар цахим сургалтаас Онцгой байдлын газрын ГТУА-12, 45 дугаар ангийн офицерууд, шуурхай удирдлагын операторууд 3-н үгт байршлын талаар мэдлэг мэдээлэл авлаа.

Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газрын 3-н үгт хаяг

///зочлох.мацаг.учиг

Хархорин сум дахь Онцгой байдлын хэлтсийн 3-н үгт хаяг

///сансарт.болмогц.нийцэл

scroll to top