ФУРГОН АВТОМАШИНД БАГАЖ ЗЭВСЭГЛЭМЖИЙГ БАЙРШУУЛЛАА.

DSC_7763-Small.jpg

Өвөрхангай аймгийн Хужирт сум дахь Эрэн хайх, аврах бүлгийн 89-71 УНГ улсын дугаартай Фургон автомашинд аврах ажиллагааны СПРУТ багажийг суурилуулж бэлтгэл бэлэн байдлаа ханган ажиллаж байна.

scroll to top