БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

DSC_7734-Small.jpg

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан Боловсролын байгууллагуудад Гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг Арвайхээр сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловсролын байгууллагуудад зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top