ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖЛЭЭ

85255359_635220157321813_3174984526946369536_n.jpg

Шинэ коронавирусийн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах зорилгоор гарсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 62 дугаар тогтоол, Улсын Онцгой комиссын даргын 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 04 дүгээр тушаал, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/50 дугаар тушаал, Өмнөд бүсийн төвийн захирагчийн 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ны А/01 дүгээр тушаал, Онцгой байдлын газрын даргын 02 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/06 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ‘Шуурхай штаб’-ыг байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top