ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА БАЙГУУЛЛАМЖИД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

6.jpg

Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын батласан удирдамжийн дагуу  Арвайхээр сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэрийн барилга байгууламжид Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагчаар ахлуулсан ажлын хэсэг Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, Гамшгийн эрсдлийн үнэлгээ хийх Монгол Улсын засгийн газрын 67 тогтоол,  гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм, галын аюулгүй байдлын стандарт, норм , нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top