ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

78968821_427723054771921_8332082970504462336_n.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч, ахмад Н.Намхайнямбуу, Хархорин сум дахь Онцгой байдлын хэлтсийн дарга, гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч, хурандаа Ж.Алтангэрэл нараар ахлуулсан ажлын хэсэг Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг Газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалдаг, борлуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагад Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, Гамшгаас хамгаалах болон Гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм, Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм, Галын аюулгүй байдлын стандарт норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулж байна.

scroll to top