ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

IMG_20191130_164036.jpg

sdr

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/338 дугаар тушаалаар томилогдсон Санхүү, хангалт, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга, дэд хурандаа Я.Гантөмрөөр ахлуулсан ажлын хэсэг 2019 оны 11 дүгээр сарын 30, 12 дугаар сарын 01-ны өдрүүдэд Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газрын 2019 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн үр дүн, бэлтгэл бэлэн байдлын үзлэгт шалгалт зохион байгуулж байна.

sdr
scroll to top