13 ДУГААР БАГИЙН ИРГЭДЭД ГАЛ ТҮМРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАЛАА

13g.jpg

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 1/2434 үүрэг хүргүүлэх албан бичиг, Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын батласан “Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх галын аюулгүй байдал, гал түймэр гарах шалтгаан нөхцлийн талаар Арвайхээр сумын 13 дугаар багийн иргэдийн нийтийн хуралдаан 2019 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдөр зохион байгуулагдсан. Уг хуралдаанд цугларсан 48 иргэдэд  сургалт зохион байгуулан ажилласан. Мөн гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх Гал түймэр, Пиишин зуухны аюулгүй ажиллагаа, Мал амьтаны гоц халдварт өвчин, Ахуйн ослоос урьдчилан сэргийлэх, цаг агаар, бэлчээрийн мэдээллийг гар утасны мессежээр хүлээн авах зэрэг мэдээлэл бүхийгарын авлага боршур 192 ширхэгийг тарааж ухуулга сурталчилгааг зохион байгуулан ажиллалаа.

scroll to top