ИРГЭДЭД ГАЛ ТҮМРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

8.jpg

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжийндагуу Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 1/2434 үүрэг хүргүүлэх албан бичиг, Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын батласан “Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх галын аюулгүй байдал, гал түймэр гарах шалтгаан нөхцлийн талаар Арвайхээр сумын 5 дугаар багийн иргэдийн нийтийн хуралдаанд цугларсан 45 иргэнд сургалт зохион байгууллалаа

scroll to top