ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

sh.jpg

Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах аврах 12 дугаар ангийн хуваарь төлөвлөгөөний дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 25 ажилтан албан хаагчдад  2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдөр гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх байгууллагын галын аюулгүй байдал сэдвээр танхимын болон аврах ажиллагааны дадлага сургуулийг 2 цагийн багтаамжтайгаар зохион байгууллалаа.

Байгууллагын  гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний тодотгол, төлөвлөгөөний дагуу үүрэг гүйцэтгэх томилгоот бүлгийн үйл ажиллагаанд тулгуурласан дадлага сургууль зохион байгуулсан.

scroll to top