ГАЛ ТҮЙМРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

75316074_996143057412760_8888889333986099200_n.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/130 дугаар тушаалын хэрэгжилтийн хүрээнд Ажилтан албан хаагчдад гамшгаас хамгаалах, гамшгаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, байгууллагын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, байгууллагын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах мэдлэг чадвар, хандлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулсан.

Сургалтанд  Арвайхээр сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн ажилтан, албан хаагчдад 2019 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр Галын аюулгүй байдал, эмнэлгийн анхны тусламж сэдвээр 22 багш  2 цагийн сургалтанд хамрагдсан.

scroll to top