ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ЗААВРААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

74611563_408149723400777_984607706281148416_o.jpg

Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 оны 120 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралтаар Хархорин суманд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон хувийн хэвшлийн 48 ажилчдад “Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах заавар” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтын хүрээнд байгууллагууд Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөгөө 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн дотор хянуулж, баталгаажуулж ажиллах юм.

scroll to top