ИРГЭДЭД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

73026714_1403924103098980_5697661524194099200_n.jpg

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах, олон нийтийг аюулгүй амьдрах арга ухаанд сургах гамшгаас хамгаалах бэлэн бай сургалтыг

Бүрд сумын сайн дурын иргэд нийт 75 хүнд Гамшгаас хамгаалах “БЭЛЭН БАЙ” багц хичээлээр гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх , гал түймэр, газар хөдлөлт гэсэн сэдвээр нийт 2 цагийн танхимын сургалт  зохион байгууллаа.

scroll to top