АРВАЙХЭЭР СУМЫН ХЭМЖЭЭНД ДУЛААНААР ХАНГАХ УУРЫН ЗУУХНУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

69985300_549592042515982_3698640838188859392_n.jpg

Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газрын Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч, ахмад Н.Намхайнямбуу, гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагч, ахмад Б.Батсайхан, эрсдлийн удирдлага, үнэлгээ, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, дэслэгч Б.Сэргэлэнбаатар нар Арвайхээр сумын хэмжээнд халаалтын нэгдсэн үйл ажиллагаа явуулдаг ЗХ-ний 256 дугаар ангийн алба хаагчдын орон сууцыг дулаанаар хангах 1, Арвай-Илч ХХК-ийн 3, Өв-Пост ХХК-ийн 2, Хангамж-Орд ХХК-ийн 1, Өв-Илч ХХК-ийн 2, Арвайхээр Палас ХХК-ийн 1, Газрын Улаач ХХК-ийн 1, Мөнх-Босго ХХК-ийн 1, Дэлгэрэх Хүнс ХХК-ийн 1 нийт 9 аж ахуйн нэгж байгууллагын 13 уурын зууханд гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх болон өвөлжилтийн бэлтгэл бэлэн байдлыг хангасан эсэхэд хяналт шалгалтыг зохион байгуулж шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдалд Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагчийн ЗӨВЛӨМЖ-ийг хүргүүллээ.

scroll to top