“Дээжийн өргөө” хувьцаат компанийн ажилтан албан хаагчдад тактикийн сургууль зохион байгуулав.

64937092_2219689021484676_510170307206578176_n.jpg

Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын батласан хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр гал унтраах тактикийн сургуульд ДЭЭЖИЙН ӨРГӨӨ ХХК-ийн 25 ажилтан албан хаагч хамрагдалаа. Уг сургалтаар Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль болон Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, Гал түймэр, Газар хөдлөлт, эмнэлгийн анхны тусламж сэдвээр Онцгой байдлын газрын Урьдчилан сэргийлэх тасгийн Ангиллын сургалт сурталчилгаа урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн а/д С.Пүрэвсүрэн, Эмч сэтгэлзүйч а/д Б.Гаваадамба нар 3 цагийн танхимын сургалтыг зохион байгуулан гамшгийн үед аврах хор уршгийг арилгах хойшлуулашгүй сэргээн босгох аврах ажиллагааны дадалага сургуулийг Онцгой байдлын газрын Эрэн хайх аврах бүлгийн дарга а/х Г.Ганбаатар удирдан барилгын давхараас нэрвэгдэгсдийг аврах ажиллагаа, эмнэлгийн анхан шатны тусламж дэмжлэг үзүүлэх, гал унтраах дадлага сургуулийг зохион байгуулсан сургалтыг Онцгой байдлын газрын 15 алба хаагч хамтран зохион байгуулсан юм.

scroll to top