418888937_1530771877703500_2496447676032829954_n.jpg

САЛБАР ЗӨВЛӨЛҮҮДИЙГ ХУРАЛДУУЛЛАА

Онцгой байдлын газрын салбар зөвлөл болох Бүтээмжийн зөвлөл, Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл, Гэр бүлийн зөвлөл, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөл, Биеийн…