218123326_520078399215475_6794543410145711682_n-1.jpg

ЭРЛИЙН АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын “Улаан ам” 1-р багийн нутагт байрлах Улаан цутгаланд аялалаар явж байсан Улаанбаатар хотын иргэн “И” 21…