11-1.jpg

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХЭВИЙН ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа өнөөдрөөс буюу 3 дугаар сарын 15-ны өдрөөс БШУ-ны сайдын 58 дугаар тушаалын дагуу хэвийн үргэлжилж байна. Аймгийн…