20200909_121110-Small.jpg

“НООС ИРЭЭДҮЙ” ХУВЬЦААТ КАМПАНИЙН АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Өвөрхангай аймгийн “Ноос Ирээдүй” хувьцаат кампанийн ажилтан албан хаагчдад Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал, Байгууллагын галын аюулгүй байдал, Эмнэлгийн анхны тусламж…

a4b5be2f6136b11c1d458c099c7d0852-490x280-1.png

Үер

https://drive.google.com/drive/folders/1gY2Sz7YSdCDhNon7eGaCWGA3wUWj-1ND

a4b5be2f6136b11c1d458c099c7d0852-490x280-1.png

Зуд

https://drive.google.com/drive/folders/171GYvtISdOv_pTRSEnhveOYHS9K7xAUf